Thursday, 12 December 2013

Standard Raging Form Dragon Deck


REVENGER RAGING FORM DRAGON DECK

Revenger, Raging Form Dragon                x4
Illusionary Revenger, Mordred Phantom x4

Blaster Dark Revenger                                  x4
Dark Cloak Revenger, Tartu                         x4
Nullity Revenger, Masquerade                    x4

Barrier Troop Revenger, Dorint               x4
Dark Revenger, Mac Lir                              x4
Revenger, Dark Bond Trumpeter            x3
Transient Revenger, Masquerade           x2

Creeping Dark Goat                                   x1
Frontline Revenger, Claudas                  x1
Grim Revenger                                            x4
Revenger, Air Raid Dragon                     x4
Freezing Revenger                                    x4
Healing Revenger                                      x4